Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu

Ogrzewalnia

Ogrzewalnia zapewnia miejsce czasowego pobytu w nocy w formie schronienia, ogrzania i zaspokojenia podstawowych potrzeb higienicznych. Czynna jest w godz. 19.00 do 7.00.

Rodzaj oferowanych usług:

 • nocleg,
 • odzież,
 • gorący posiłek,
 • kąpiel,
 • otrzymanie środków higieny osobistej i dezynfekującej.

PRACA SOCJALNA, która prowadzona jest z osobami przebywającymi w ogrzewalni:

 • nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwego OPS-u,
 • ogólne rozeznanie przyczyny bezdomności, oczekiwań i potrzeb danej osoby,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów,
 • motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania abstynencji,
 • udzielanie informacji o warunkach i możliwościach korzystania z różnych form  pomocy,
 • uczenie i egzekwowanie zachowania higieny osobistej,
 • inne formy pomocy w miarę możliwości placówki.
7 dni w tygodniu od 19.00 do 7.00
Parkowa 24
Grudziądz 86-300 kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć