Oddział Leczenia Uzależnień Milickie Centrum Medyczne

Działalność oddziału

W oddziale pracują psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień. Zespół podnosi systematycznie swoje kwalifikacje oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne osobom uzależnionym od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od hazardu. Świadczenia w Oddziale Terapii Uzależnień realizowane są w 6/8 tygodniowym programie terapii uzależnień. Oddział posiada 20 łóżek, przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn. Oferujemy również możliwość 4-tygodniowego programu nawrotów choroby. Podstawową metodą leczenia osób uzależnionych w Oddziale Terapii Uzależnień jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Program terapii oparty jest na podejściu terapii behawioralno – poznawczej, humanistycznej oraz systemowej. Ważną zasadą obowiązującą w Oddziale jest życzliwość i zrozumienie pacjenta oraz dostosowywanie osobistego planu terapii do potrzeb i możliwości pacjenta.

Główne cele terapii to:

 • dążenie do utrzymania abstynencji,
 • poprawa zdrowia psychicznego,
 • nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie z codziennymi emocjonalnymi i społecznymi problemami.
 • redukcja szkód spowodowanych piciem

Warunki przyjęcia na Oddział Terapii Uzależnień:

 • Osoba zainteresowana podjęciem psychoterapii uzależnienia odbywa konsultacje u Kierownika Oddziału Terapii Uzależnień. Zostaje zakwalifikowana do leczenia oraz ustalony ma termin przyjęcia na Oddział Terapii Uzależnień.

Pacjent zapisany jest w zeszycie planowanych przyjęć

Konsultacje odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 10.00 do 12.00. Możliwe jest odbycie konsultacji telefonicznie.

 • Osoba w trakcie oczekiwania na wyznaczony termin przyjęcia zobowiązana jest do potwierdzenia telefonicznego swojej gotowości leczenia. W razie braku potwierdzenia zostaje wykreślona z terminu. W przypadku braku wolnych terminów pacjent jest wpisany na „listę rezerwową”, w miarę możliwości uwzględniony w wolnym terminie.
 • Warunkiem przyjęcia na Oddział Terapii Uzależnień jest minimum 7-dniowa abstynencja od alkoholu oraz innych środków zmieniających nastrój.

W Oddziale istnieje również możliwość wykonania odpłatnego świadczenia zdrowotnego. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami naszej oferty w zakładce Świadczenia komercyjne, bądź też pod nr tel. 797 307 706

Pacjent w dniu przyjęcia jest badany alkomatem. W Oddziale zapoznaje się z Regulaminem Oddziału i programem terapii oraz podpisuje kontrakt terapeutyczny a następnie jest przyjęty na Oddział.

 • Wskazane jest posiadanie podstawowych badań (morfologia, badanie moczu, RTG klatki piersiowej, enzymy wątrobowe). Niezbędne jest posiadanie skierowanie do MCM na Oddział Terapii Uzależnień (w dużym formacie A4) oraz aktualnej książeczki zdrowia lub innego dowodu ubezpieczenia.

Przyjęcia odbywają się według ustalonych wcześniej terminów, do godz. 12.00 w Oddziale Terapii Uzależnień – I piętro, pokój 21.

Plan Terapii uzależnień przewiduje:

 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • zajęcia w grupie terapeutycznej,
 • trening zachowań ważnych dla trzeźwego życia (trening konstruktywnych zachowań, trening zapobiegania nawrotom choroby),
 • terapia indywidualna,
 •  zajęcia rekreacyjno sportowe,
 • relaksacja,
 • czas na prace własne.

Po zakończeniu podstawowej terapii uzależnień kierujemy pacjentów do Poradni Odwykowej w pobliżu miejsca zamieszkania oraz na mityngi AA w celu kontynuacji leczenia. Tradycją naszego oddziału są zjazdy abstynentów, organizujemy spotkania dla rodzin.

 

1 review

 1. Super miejsce

  Jest to dobre miejsce

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Grzybowa 1
Milicz 56-300 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć