Noclegownia przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

Do zadań noclegowni należy:

 • Zapewnienie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego;
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnej odzieży i obuwia niezbędnej do pory roku i właściwości fizycznych osobie tego pozbawionej;
 • Pomocy opiekuńczo- wychowawczej;
 • Pomocy w formie bonów obiadowych, pomocy finansowej i rzeczowej z MOPR;
 • Pomocy w terapii i leczeniu uzależnień;
 • Pomocy w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, zdrowotnej, zawodowej.

Zasady funkcjonowania noclegowni:

 • Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb;
 • Noclegownia funkcjonuje cały rok;
 • Prawo do korzystania z Noclegowni mają bezdomni mężczyźni którzy posiadają ostatni stały meldunek na terenie Gminy Toruń;
 • Zakwaterowanie w pokojach odbywa się od godziny 19.00. do 7.00.;
 • Całodzienny pobyt jest możliwy tylko w świetlicy i stołówce w noclegowni;
 • Przyjęcie do noclegowni następuje na wniosek zainteresowanego;
 • Dyrektor MOPR może odmówić na wniosek Kierownika MSBM kontynuowania pobytu w noclegowni podopiecznemu naruszającemu w sposób rażący postanowienia niniejszego regulaminu;
 • W budynku noclegowni funkcjonuje 8 miejsc dla sprawców przemocy domowej;
 • Noclegownia może objąć pomocą ofiary klęsk żywiołowych;
 • We wskazanym pomieszczeniu noclegowni działa Klub Integracji Społecznej MOPR (finansowany ze środków pozabudżetowych schroniska).
7 dni w tygodniu od 19.00 do 7.00
Marii Skłodowskiej-Curie 82
Toruń 87-100 kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć