Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu

Noclegownia

Noclegownia zapewnia nocleg po uprzednim skorzystaniu z łaźni. Daję możliwość przeniesienia do schroniska oraz umożliwia kontakt z pracownikiem socjalnym.

Rodzaj oferowanych usług:

 • nocleg,
 • odzież,
 • gorący posiłek,
 • kąpiel,
 • otrzymanie środków higieny osobistej i dezynfekującej.

PRACA SOCJALNA, która prowadzona jest z osobami przebywającymi w noclegowni:

 • nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwego OPS-u,
 • ogólne rozeznanie przyczyny bezdomności, oczekiwań i potrzeb danej osoby,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów,
 • motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania abstynencji,
 • udzielanie informacji o warunkach i możliwościach korzystania z różnych form  pomocy,
 • uczenie i egzekwowanie zachowania higieny osobistej,
 • inne formy pomocy w miarę możliwości placówki.
całodobowo 7 dni w tygodniu
Parkowa 24
Grudziądz 86-300 kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć