Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, to nie tylko hospicjum ale cała paleta inicjatyw pomocowych, których wspólnym mianownikiem jest ich podmiot, czyli ludzie potrzebujący, ubodzy i chorzy. Sztandarowe dziedziny działalności to:

PORADNIA LEKARSKA
Udzielane porady lekarskie, opieka pielęgniarska czy inna pomoc jest bezpłatna dla wszystkich niezależnie od posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. W miarę możliwości chorzy są zaopatrywani w konieczne darmowe leki.
W przypadku grafiku lekarzy oraz prawnika należy kontaktować się z nami, ponieważ grafiki są ruchome ( w każdym tygodniu inny), wcześniejsze zapytanie pozwoli uniknąć nieporozumień i pozwoli na dotarcie aby uzyskać pomoc w odpowiednim dniu. Nr. telefonu: 720 908 318, lub 720 908 321

SCHRONISKO SZPITALNE dla bezdomnych chorych – „Dom imienia księdza Gabriela Boduena”
Pacjenci mają zapewnioną na stałe opiekę pielęgniarską, dostęp do porad lekarskich, w tym lekarzy specjalistów oraz rehabilitację, o ile jest ona konieczna.
Prowadzimy 2 Schroniska Specjalistyczne dla Bezdomnych Chorych Mężczyzn: jedno z siedzibą przy ul. Magazynowej 14 oraz drugie przy ul. Dojazdowej 3 ( każde po 40 miejsc)

JADŁODAJNIA
Jadłodajnia dla najuboższych i bezdomnych czynna jest 365 dni w roku i codziennie stara się nakarmić wszystkich, którzy się zgłaszają. Przeciętnie każdego dnia ciepłe posiłki wydawane są dla około 300 osób. Posiłki w Jadłodajni wydawane są w każdy dzień tygodnia od godziny 8-11

PUNKT POMOCY SOCJALNEJ
Punkt pomocy socjalnej, psychologicznej i charytatywnej dla osób ubogich, chorych, bezdomnych, rodzin i osób starszych.

Pomoc socjalna i prawna: Pomoc wykwalifikowanych pracowników socjalnych w zakresie poradnictwa i przy załatwianiu trudnych spraw bytowych między innymi takich jak: uznanie inwalidztwa, uznanie renty, oddłużanie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia socjalne, zapobieganie eksmisji, itp.

Pomoc charytatywna: Przy ośrodku działa punkt pomocy charytatywnej, w ramach którego prowadzone są zbiórka i rozdawnictwo darów rzeczowych między innymi takich jak: żywność, leki i środki opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny, środki czystości i higieny, odzież i obuwie, meble, itp.

Opieka psychologów i terapia uzależnień: W ramach ośrodka wsparciem służy kilku kompetentnych w tematyce biedy i bezdomności psychologów oraz terapeuta uzależnień.

Punkt pomocy znajduje się przy ul. Magazynowej 14 w Warszawie i jest czynny w dni powszednie w godzinach między 8:00 a 16:00.
Kontakt telefoniczny: +48 22 392 84 53 lub +48 22 498 04 03

POMOC PRAWNA
Bezpłatne poradnictwo prawne. Dyżury prawników odbywają się w  siedzibie w soboty od godz. 9:15 oraz w środy od godz. 17:00.

Prowadzimy program pomocy  Życie od nowa dla byłych więźniów oraz ich rodzin. Osoby te mogą uzyskać pomoc w pozyskaniu dokumentów ( w tym zdjęć do dowodu osobistego), bezpłatne badania lekarskie, okulary i inne w zależności od sytuacji osoby potrzebującej wsparcia.Mogą skorzystać również z pomocy lekarzy, pielęgniarek, prawnika, psychologa oraz pracownika socjalnego.

Kontakt email:
mokotowskiehospicjum@onet.pl


			

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.