Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

 

Do zadań schroniska należy:

 • Zapewnienie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku;
 • Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie;
 • Zapewnienie niezbędnego ubrania odpowiedniego do indywidualnych właściwości osoby oraz pory roku;
 • Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza;
 • Pomoc w terapii i leczeniu uzależnień;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, zdrowotnej i zawodowej;
 • Pomocy finansowej i rzeczowej z MOPR za pośrednictwem tutejszej placówki;
 • Realizacja zadań w zakresie obronności państwa w czasie pokoju.

Zasady funkcjonowania schroniska:

 • Schronisko funkcjonuje przez cały rok i cała dobę;
 • Schronisko dysponuje 66 miejscami;
 • Schronisko funkcjonuje całą dobę;
 • Przyjęcie do Schroniska następuje na wniosek zainteresowanego;
 • Decyzję kierującą osobę bezdomną do Schroniska wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu po zaopiniowaniu przez Kierownika MSBM;
 • Dyrektor MOPR może odmówić na wniosek Kierownika MSBM przedłużenia pobytu w Schronisku podopiecznemu naruszającemu w sposób rażący postanowienia niniejszego regulaminu;
 • Zasady odpłatności za pobyt w Schronisku regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz § 2 Uchwały nr 121/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
 • Schronisko nie zapewnia noclegu kobietom i rodzinom.
7 dni w tygodniu całodobowo
Marii Skłodowskiej-Curie 82
Toruń 87-100 kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć