Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grybowie

Komisja swoim działaniem obejmuje teren Miasta Grybów. Do jej zadań w szczególności należy zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Komisja prowadzi również profilaktyczna działalność informacyjną i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Podejmuje również interwencje w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek -piątek 7:30-15:30
Rynek 12
Grybów 33-330 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć