Kuchnia św. Brata Alberta w Andrychowie

Kuchnia działa od września 1998 r. przy ul. 1 Maja 11, prowadzona jest przez Prowincję Krakowską Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim z siedzibą w Rząsce. Realizuje zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zapewniając gorący posiłek osobom potrzebującym, w tym osobom bezdomnym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
Działalność Kuchni jest integralną częścią realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (wpisana w plan Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów).
W ramach współpracy z samorządem terytorialnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.
Z Kuchni mogą korzystać osoby z terenu Gminy Andrychów: bezdomne, bezrobotne, po
opuszczeniu zakładów karnych oraz rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci i osoby starsze.
Posiłki wydawane są codziennie: od poniedziałku do soboty w godz. 12.00- 14.00

 

Najlepiej posiadać skierowanie z GOPSu, MOPSU.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

pon.-sob. godz. 12.00- 13.30
1 Maja 11
Andrychów 34-120 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć