III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sadzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie 

ul.Kity 18 33-370 Muszyna

Kierownik Zespołu Kuratorskiego 

Tel.(18)5317150

kierownikzespol3@muszyna.sr.gov.pl 

Sekretariat 

Tel.(18)5317155 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Kity 18
Muszyna 33-370 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć