III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sadzie Rejonowym w Kielcach

Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

ul.Malików 146 a  25-639 Kielce

Tel.(41)3495891  pok.428

Sekretariat III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Tel.(41)3495892 pok. 429 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Malików 146A
Kielce świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć