III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

3zkss@sosnowiec.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu pok.117

Tel.(32)2961917, fax:(32) 2961917

Kierownik III Zespołu Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

pok.116  tel.(32)2961916

Kaliska 7
Sosnowiec 41 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć