II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Toruniu wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Siedziba: Sąd Rejonowy w Toruniu ul. Piastowska 7, 87-100 Toruń

 

Sekretariat II, III, IV Zespołu ZKSS

Kierownik Sekretariatu: Maria Gutkowska email: sekretariat.zkss234@torun.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:  Poniedziałek-Piątek 7.15-15.15, pok. 8 tel.  (056) 61-05-925 fax. (056) 61-05-903

Kierownik Zespołu: Arkadiusz Mierzwicki

email: a.mierzwicki@torun.sr.gov.pl

DYŻURY

PEŁNIONE PRZEZ II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

KURATORZY ZAWODOWI  DLA DOROSŁYCH

 

nazwisko i imię kuratora

stopień

służbowy

dni  dyżurów godziny

dyżurów

nr pokoju

nr telefonu

służbowego

Arkadiusz Mierzwicki

kierownik

zespołu

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

8:30-14:00

8:30-12:00

8:30-14:00

8:30-14:00

9

61-05-922

Anna Błotniak

kurator specjalista

wtorek

środa

8:30-14:30

9:00-14:00

11

61-05-926

Katarzyna Dyl

kurator

specjalista

środa

czwartek

8:30-14:30

9:00-14:00

11

61-05-926

Dorota Hoffman

kurator

specjalista

poniedziałek

środa

9:00-14:00

8:00-14:00

12

61-05-927

Arleta Mikołajczewska

starszy

kurator

wtorek

czwartek

9:00-14:00

9:00-15:00

10

61-05-923

Piotr Bolewicki

kurator

specjalista

środa

piątek

8:00-14:00

9:00-14:00

10

61-05-923

Tomasz Projs

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

8:30-14:30

9:00-14:00

12

61-05-927

Aneta Ruba

kurator

specjalista

czwartek

piątek

9:00-15:00

9:00-14:00

10

61-05-923

Marta Wiśniewska

kurator

specjalista

czwartek

piątek

8:30-14:30

9:00-14:00

12

61-05-927

Agnieszka Gurtowska

kurator

specjalista

poniedziałek

wtorek

9:00-14:00

8:00-14:00

11

61-05-926

Barbara Ślesik

kurator

specjalista

wtorek

środa

8:00-14:00

10:00-15:00

10

61-05-923

Elżbieta Sobierajska

kurator

specjalista

czwartek

piątek

8:00-14:00

9:00-14:00

11

61-05-926

Marek Mazur

kurator

specjalista

środa

czwartek

9:00 – 14:00

8:00 – 14:00

11

61-05-926

 

poniedziałek - piątek 7.15-15.15, pok. 8
Piastowska 7
Toruń 87-100 Kujawsko-Pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć