II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sadzie Rejonowym w Wadowicach

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych

ul.Żwirki i Wigury 9  34-100 Wadowice

Tel.(33)8757023 pok.130

kuratorzy@wadowice.sr.gov.pl

Pracownik Obsługi Biurowej Zespołu

Tel.(33)8757024 pok.130 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Żwirki i Wigury 9
Wadowice 34-100 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć