II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych

ul.Dąbrowskiego 27 33-100 Tarnów

Tel.(14)6887657 pok.354

Sekretariat II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Tel.(14)6887640  pok.341 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Dąbrowskiego 27
Tarnów 33-100 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć