II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej

Kierownik II zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Mickiewicza 11 34-200 Sucha Beskidzka

Tel.(33)8742440 wew. 110 pok.10

kuratorzy@suchab.sr.gov.pl

Pracownicy Obsługi Biurowej

Tel.(33)87424-40 wew.109  pok.9 

 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Adama Mickiewicza 11
Sucha Beskidzka 34-200 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć