II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sadzie Rejonowym w Olkuszu

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Kazimierza Wielkiego 45 32-300 Olkusz

tel.(32)6261208 pok.B-8

kuratorzy@olkusz.sr.gov.pl

Pracownicy Obsługi Biurowej Zespołów

te.)32)6261207 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Kazimierza Wielkiego 45
Olkusz małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć