II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice

tel.(12)3735157 pok.1

Pracownik Obsługi Biurowej Zespołu

Tel.(12)3735165 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Piłsudskiego 7
Myślenice 32-400 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć