II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kościuszki 3 28-500 Kazimierza Wielka

Tel.(41)3522690 wew.205 pok.2

zespol.kuratorski2@busko.sr.gov.pl

Sekretariat 

Tel./fax.(41)2462835

kurator@buskozdroj.sr.gov.pl

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Kościuszki 3
Kazimierza Wielka 28-500 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć