II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Przy Rondzie 6 31-547 Kraków

Tel. (12)6196421, (12)6196414 pok.403

2zkss@krakow-sr.sr.gov.pl

Pracownik Obsługi Biurowej Zespołu

tel.(12)6196463 pok.401 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Przy Rondzie 6
Kraków-Śródmieście małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć