II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Przy Rondzie 6 31-547 Kraków

kuratorzy@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Tel.(12)6196448 pok.422

Sekretariat Zespołu Kuratorskiego

tel.(12)6196461 pok.417 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Przy Rondzie 6
Kraków-Śródmieście małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć