II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej w Sądzie Rejonowym Dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Przy Rondzie 6 31-547 Kraków

Tel.(12)6196440 pok.511

Sekretariat II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

tel.(12)6196466  pok.610

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Przy Rondzie 6
Kraków-Śródmieście małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć