II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych

ul.Przy Rondzie 6 31-547 Kraków

tel. (12)6196404

Pracownik Obsługi Biurowej Zespołu

tel.(12)6196462 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Przy Rondzie 6
Kraków-Śródmieście małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć