II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sąd Rejonowy Przemyśl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek – 9.00-14.00
Pok. 59
Tel. 16 676-14-08

Kuratorzy tel: 16 676-14-09

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 

Stanisława Konarskiego 6
Przemyśl 37-700 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć