II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

I I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

ul.Żwirki i Wigury 9/11 Częstochowa

Sekretariat  pok.304  tel.(34)3779938 fax.(34)3779908

kuratorzy@czestochowa.sr.gov.pl

Kierownik I I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

pok.305 tel.(34)3779938

Żwirki i Wigury 11
Częstochowa 42 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć