I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

kuratorzy1@hrubieszow.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 7
22-500 Hrubieszów

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

mjra Henryka Dobrzańskiego 7
Hrubieszów 22-500 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć