I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Toruniu wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Siedziba:

Sąd Rejonowy w Toruniu
ul. Piastowska 7, 87-100 Toruń


Sekretariat Zespołu: pok. 5

Przyjmowanie interesantów:
Poniedziałek-Piątek 7.15-15.15, pok. 5

Tel. (056) 61-05-913
Fax. (056) 61-05-905


Kierownik Zespołu:

Mirosław Janik

email: m.janik@torun.sr.gov.pl


DYŻURY

PEŁNIONE PRZEZ I ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

KURATORZY ZAWODOWI  DLA NIELETNICH

imię i nazwisko kuratora

stopień

służbowy

dni  dyżurów godziny

dyżurów

nr pokoju

nr telefonu

służbowego

Mirosław Janik

kierownik

zespołu

poniedziałek

wtorek

czwartek

piątek

9.15-15.15

8-15.15

8-11

9-12

6

61-05-904

Anna Lewandowska

kurator

specjalista

poniedziałek

wtorek

8-14

8-12.30

3

61-05-910

61-05-911

Marzena Rumińska

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

10.45-15.15

9.15-15.15

3

61-05-910

61-05-911

Edyta Kozłowska

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

8-12.30

8.00-14.00

3

61-05-910

61-05-911

Katarzyna Szadkowska

kurator

specjalista

wtorek

środa

10.45-15.15

8-14

3

61-05-910

61-05-911

Antoni Łukian

kurator

specjalista

poniedziałek

wtorek

9.15-15.15

8.00-12.30

7

61-05-908

61-05-920

Ewa Sumińska – Sałacka

kurator

specjalista

wtorek

środa

8-12.30

8.30-14.30

7

61-05-908

61-05-920

Joanna Jakubowska

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

10.45-15.15

9.15-15.15

7

61-05-908

61-05-920

Grażyna Indan – Pykno

kurator

specjalista

wtorek

środa

8-12.30

9.15-15.15

7

61-05-908

61-08-920

Anna Sadkowska

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

10.45-15.15

8-14

4

61-05-902

Aleksandra Jasińska

kurator

specjalista

poniedziałek

wtorek

8-14

10.45-15.15

4

61-05-902

Róża Sobczak – Małecka

kurator

specjalista

wtorek

środa

8-12.30

9.15-15.15

4

61-05-902

Lidia Bednarczyk

kurator

specjalista

wtorek

piątek

8-12.30

8-14

4

61-05-902

Agata Wąwoźna

kurator

specjalista

wtorek

piątek

8-12.30

9.15-15.15

3

61-05-910

61-05-911

Sylwia Getka – Pesta

kurator

wtorek

piątek

10.45-15.15

9.15-15.15

7

61-05-908

61-05-920

Joanna Chojcan

sekretarz sądowy

poniedziałek – piątek 7.15-15.15 5

61-05-913

 

 

Poniedziałek-Piątek 7.15-15.15, pok. 5
Piastowska 7
Toruń 87-100 Kujawsko-Pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć