I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Kościuszki 1  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel.(41)2628241 wew. 161 pok.211 a

kurator@ostrowiec.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiego

Tel.(41)2624228    

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Tadeusza Kościuszki 1
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć