I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Ul.Malików 146 a  25-639 Kielce

Tel.(41)3495893 pok.430

Sekretariat I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Tel.(41)3495892   pok.429 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Malików 146A
Kielce świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć