I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.11-go Listopada 74  28-300 Jędrzejów

Tel.(41)3861441 wew.11,16  pok.116

kurator@jedrzejow.sr.gov.pl 

Sekretariat 

Tel.(41)3861441 wew.1119

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Jędrzejów świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć