I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

ul.Kościuszki 5  28-100 Busko-Zdrój

Tel.(41)2462829  pok.29

kuratorzy@busko.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiego

tel.(41)2462835

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Tadeusza Kościuszki 5
Busko-Zdrój 28 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć