I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Brodnicy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Dariusz Łukaszewski

Sekretariat Zespołu Kuratorskiego

ul. Sądowa 5

87-300 Brodnica

pok. 44, piętro II

tel. 56 / 49 41 724

fax 56 / 49 41 753

e-mail: kuratorzy@brodnica.sr.gov.pl

Dyżury kuratorów

Dzień tygodnia Kuratorzy rodzinni Kuratorzy dla dorosłych
Poniedziałek 800 – 1400 Hanna Potempa

800 – 1300 Dariusz Łukaszewski

800 – 1400 Anna Żochowska

915 – 1515 Przemysław Werner

Wtorek 800 – 1400 Józef Obertaniec

800 – 1300 Dariusz Łukaszewski

915 – 1515 Małgorzata Łukaszewska

Środa 800 – 1400 Hanna Potempa

915 – 1515 Justyna Dembek

800 – 1400 Wioletta Niburska

800 – 1300 Dariusz Łukaszewski

800 – 1400 Dariusz Żydziak

915 – 1515 Irena Szpryngwald

Czwartek 800 – 1400 Józef Obertaniec

800 – 1400 Przemysław Werner

800 – 1300 Dariusz Łukaszewski

915 – 1515 Małgorzata Łukaszewska

800 – 1400 Anna Żochowska

Piątek 915 – 1515 Justyna Dembek

800 – 1400 Wioletta Niburska

800 – 1400 Dariusz Żydziak

915 – 1515 Irena Szpryngwald

poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15
Sądowa 5
Brodnica 87-301 kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć