I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
Sekretariat
Pok. 2.127
Tel. (17) 715-22-48
zkd@rzeszow.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Pok. 2.126
Dyżury: poniedziałek, czwartek, piątek – godz. 8.30-14.30
Tel. (17) 715-22-55

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Generała Józefa Kustronia 4
Rzeszów 35-303 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć