I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sąd Rejonowy w Przemyślu

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sąd Rejonowy w Przemyślu
ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
Tel. (16) 675-73-33

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek – 9.00-14.00
Pok. 63
Tel. (16) 676-14-06

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 

Stanisława Konarskiego 6
Przemyśl 37-700 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć