Hostel przy OPS w Andrychowie

Hostel – jako miejsce schronienia, wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie (przede wszystkim kobiet i rodzin dotkniętych przemocą). Jest to jednostka wchodząca w skład struktury Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana na udzielania specjalistycznej pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Do Hostelu przyjmowane są osoby:
– będące w ostrej i nagłej sytuacji kryzysu  życiowego ( małżeńskiego, rodzinnego sąsiedzkiego ) wymagającego zmiany środowiska,
– ofiary nagłych wydarzeń losowych ( katastrof, pożaru, powodzi ),
– zagrożone przemocą fizyczną i psychiczną , wymagające zapewnienia bezpieczeństwa,
– samotne dla przerwania ciągu samotności , szczególnie wtedy gdy nie istnieje sieć wsparcia i wymagają one intensywnej pomocy terapeutycznej.

Każda osoba mieszkająca w Hostelu opracowuje dla siebie wraz ze specjalistą prowadzącym plan pomocy. Mieszkańcy Hostelu korzystają z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i terapeutycznej.

Regulamin Hostelu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Metalowców 10
Andrychów 34-120 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć