GOPS w Krzeszowicach

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł. a kryterium dochodowe rodziny wynosi 456,00. zł razy ilość członków rodziny

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ciepły posiłek wydawany jest od pon.-sb. 12:00-14:00
św. Floriana 1
Krzeszowice 32-065 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć