Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława
woj. dolnośląskie

Sekretariat     tel./ fax     71/ 30-110-21
e-mail: gopsolawa@poczta.onet.pl

Pomoc społeczna:
Umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Św. Rocha 3
Oława 55-200 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć