Fundacja Zastopuj

Fundacja Zastopuj

Biuro – PUNKT KONSULTACYJNY

ul. Plac Wolności 2-3, p.203
75-622 Koszalin

WTORKI:    18.00-21.00      ŚRODY:   16.00-18.00     CZWARTKI: 10.00-12.00

Celem fundacji jest działanie w szeroko idącej profilaktyce uzależnień, dziecka, ucznia, wychowanka czy dorosłego. Ochrona przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami, które hamują bądź zakłócają jego rozwój).

Założenia programu

Profilaktyka – to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka czy dorosłego przed zakłóceniami rozwoju czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

Wszystkie nasze zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrej skutecznej komunikacji. Pozytywnych relacji opartych na . więziach chrześcijańskich „będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.
Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

Adresaci

Program naszej profilaktyki przygotowany i kierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Program nasz wykorzystujemy także w placówkach Penitencjarnych i wychowawczych.

Fundacja oferuje pomoc z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom opartą na wieloletnim doświadczeniu w pracy wśród osadzonych, młodzieży. Utrzymują stałą współprace z Chrześcijańskim Domem Przystań, który mieści się w Bieszczadach.  Udzielają wsparcia przy readaptacji poprzez pomoc w znalezieniu stancji, pracy – pisanie wspólne CV i przegląd miejscowego rynku pracy.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WTORKI: 18.00-21.00 ŚRODY: 16.00-18.00 CZWARTKI: 10.00-12.00
Plac Wolności 2
Koszalin 75-622 Województwo zachodniopomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć