Fundacja Uwolnienie

Centrum Leczenia Uzależnień

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są bezpłatnie usługi:

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

  • pomoc psychoterapeutyczną dla osób w stanach kryzysowych, żyjących w sytuacjach przewlekłego stresu, czy też mających problemy utrudniające im czerpanie w pełni radości z życia (spotkania indywidualne z psychologiem lub psychoterapeutą oraz psychoterapeutyczne zajęcia grupowe);
  • konsultacje i opiekę psychiatryczną (również dla osób uzależnionych);

Poradnia Leczenia Uzależnień:

  • terapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, seksu, nikotyny i in.
  • spotkania grupowe (zajęcia edukacyjne i terapeutyczne) oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.
  • inne formy wsparcia dla osób zdrowiejących (współpraca z Bankiem Żywności);
  • pomoc członkom rodzin i bliskim osób uzależnionych lub pijących nadmiernie –m.in. pomoc partnerom osób uzależnionych (psychoterapia dla osób współuzależnionych), a także Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Program dzienny dla osób uzależnionych:

  • program obejmuje terapię indywidualną oraz grupową w zakresie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
  • osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują jeden ciepły posiłek dziennie (obiad);
  • do programu nie jest wymagane skierowanie z placówki MOPS.

W ramach programów finansowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi osoby nieubezpieczone mogą bezpłatnie skorzystać z programów:

Program dla osób pijących szkodliwie, nieuzależnionych: spotkania umożliwiające osobie nieuzależnionej, pijącej nadmiernie przyjrzenie się konsekwencjom nadużywania przez nią alkoholu i zmniejszenie ryzyka rozwinięcia się u niej choroby alkoholowej;

Program dla ofiar przemocy: celem terapii jest umożliwienie ofierze zatrzymania dotykającej ją przemocy w jakiejkolwiek formie (fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej i innych); pomoc psychologiczna w ramach spotkań indywidualnych oraz (opcjonalnie) grupowych;

Program dla sprawców przemocy: spotkania indywidualne i grupowy, mające na celu zrozumienie i poradzenie sobie z trudnymi emocjami, które dotąd pacjent odreagowywał w formie agresji i przemocy w relacjach z innymi ludźmi;  treningi zachowań konstruktywnych, umożliwiających obniżenie napięcia i zmniejszenie przeżywanej frustracji;

Informacje na temat możliwości podjęcia leczenia można uzyskać osobiście (Łódź, ul. Inowrocławska 5a) lub telefonicznie pod nr 42 640 62 40.

email: poradnia@uwolnienie.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inowrocławska 5
Łódź 91-020 województwo łódzkie PL
Zobacz jak dotrzeć