Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN

Program grupowego i indywidualnego wsparcia socjalno – prawnego dla skazanych, byłych skazanych i ich rodzin

Program polega na wdrożeniu następujących działań:

  • dla byłych skazanych oraz członków ich rodzin z terenu woj. zachodniopomorskiego – udzielanie grupowego wsparcia socjalno – prawnego, które ma za zadanie przyczynić się do rozwiązania strategicznych problemów adaptacji i reintegracji społecznej w/w osób – redukując bariery w przystosowaniu się do czynnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Wsparcie socjalno – prawne jest udzielane w siedzibie Fundacji Tulipan przy Al. Wojska Polskiego 63.

Spotkania prowadzone są przez specjalistę ds. pomocy osobom skazanym oraz radcę prawnego.

Ze wsparcia można skorzystać w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 – 18:00.

W trakcie spotkań omawiane są  najczęstsze problemy z którymi spotykają się byli skazani i ich rodziny, a także sposoby ich rozwiązywania.

  • dla osób pozbawionych wolności odbywających karę na terenie 16-stu zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych – udzielanie indywidualnego wsparcia socjalno-prawnego  w formie korespondencyjnej dla osób pozbawionych wolności odbywających karę na terenie 16-stu zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

e-mail kontakt@fundacjatulipan.pl

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

każdy poniedziałek w godzinach 12:00 – 18:00
Zofii Nałkowskiej 8
Szczecin 70-785 Województwo zachodniopomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć