Fundacja POMOST

https://www.facebook.com/fundacjapomost/
Oprócz siedziby Fundacji Pomost funkcjonuje tu stacjonarny ośrodek readaptacyjny, w którym po opuszczeniu zakładu karnego można przebywać do roku, punkt konsultacyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin oraz sale warsztatowe, gdzie prowadzone są zajęcia terapeutyczne. 
Obowiązuje kolejka oczekujących, którą należy raz w miesiącu potwierdzać telefonicznie. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w punkcie konsultacyjnym – prosimy o kontakt telefoniczny: 662 872 489, ewentualnie mailowy: asystenci.pomost@gmail.com w celu umówienia konsultacji.

OŚRODEK READAPTACYJNY FUNDACJI POMOST

Osoby, które trafiają do ośrodka, zostają objęte rocznym programem, który jest realizowany przy wsparciu ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy, kuratorów i zakładu karnego.

Program realizowany przez ośrodek jest modelem o charakterze integracyjnym łączącym podejście terapeutyczne z resocjalizacyjno-wychowawczym.

Podstawowym czynnikiem w terapii jest potencjał jaki tkwi w relacji indywidualnej asystent – klient oraz tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju społeczno-zawodowego. W programie wykorzystywane są również elementy arteterapii, ergoterapii, zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Program opiera się na innowacyjnych narzędziach diagnostyczno wpierających, wypracowanych w ramach projektu Fundacji Rozwoju KUL „PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”.

W pierwszym etapie pobytu w ośrodku praca z klientem opiera się na budowaniu relacji w duchu dialogu motywującego oraz rzetelnej diagnozie potencjału readaptacyjnego. Jest to również czas adaptacji do nowego środowiska oraz norm i zasad panujących w ośrodku. Narzędzia wykorzystywane w pierwszym etapie oraz przez cały pobyt w Ośrodku to bilans dnia, społeczność korekcyjno-terapeutyczna oraz indywidualny kontakt z asystentem osoby opuszczającej zakład karny.

Od drugiego miesiąca pobytu uwaga jest skierowana na rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym szczególnie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji.

W trzecim miesiącu pobytu wprowadzane są dodatkowe warsztaty „Testament serca”, które trwają trzy miesiące. Warsztaty mają na celu realne spojrzenie na swoje mocne strony zasoby na których można budować swoją zmianę, jak również analizować deficyty jako obszary do rozwoju.

Od piątego miesiąca grupowo oraz indywidualnie budowana jest motywacja do dalszych zmian.

W szóstym miesiącu rozpoczyna się praca w budowaniu indywidualnego planu readaptacji, który jest realizowany do końca pobytu w Ośrodku.

12 miesiąc – zakończenie pobytu w Ośrodku

więcej o nas:

https://www.facebook.com/fundacjapomost/

https://www.youtube.com/c/FundacjaPomost

https://www.fundacja-pomost.pl/co-slychac

lub na twitterze:

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wtorki od 11 do 15 i czwartki od 9 do 14
Wolności 276
Zabrze 41 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć