Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku

Program Wspólnot jest pierwszym i podstawowym programem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Wspólnoty skupiają osoby, bez względu na wiek i płeć, które trafiły do nich w różnych kryzysach życiowych: eksmitowane rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby po domach dziecka, szpitalach psychiatrycznych, osoby opuszczające zakłady karne i wiele innych osób dotkniętych bezdomnością.

Wspólnoty tworzą grupy z reguły nie przekraczające 25 osób. Tak nieduża liczba osób umożliwia zawiązywanie się więzi społecznych. Każda osoba może stać się wsparciem dla drugiej. Domy Wspólnot działają na podstawie długoletniej Tradycji, która mówi o rozwoju osobistym, rozwoju Wspólnoty i rozwoju społeczności lokalnej, o abstynencji alkoholowej, poszanowaniu własności prywatnej, zakazie przemocy.

Okres w którym mieszkańcy Barki spędzają we Wspólnotach, to czas w którym rozwiązywane są problemy uzależnień (przy współpracy ze specjalistami pracującymi w Fundacji oraz z partnerskimi Ośrodkami), nabycie umiejętności bycia w grupie i w środowisku lokalnym, a przede wszystkim to miejsca „zakorzenienia”.

Email: drezdenko-barka@neostrada.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Bolesława Chrobrego 10
Drezdenko 66-530 lubuskie PL
Zobacz jak dotrzeć