Dom dla Bezdomnych Kobiet, Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży Stowarzyszenia Pomocy Akson

Dom dla Bezdomnych Kobiet, Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży Stowarzyszenia Pomocy Akson

ul. Gliniana 28/30
51-525 Wrocław
tel/fax 71 367 14 15
mail: akson.zmch@wp.pl

W tym miejscu schronienie mogą uzyskać osoby, które zakończyły trzymiesięczny bezpłatny pobyt interwencyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a nie zdążyły uregulować własnej sytuacji życiowej i nie mają możliwości samodzielnego zamieszkania.

Schronienie przez okres ok. 6 m-cy mogą uzyskać bezdomne kobiety, bezdomne matki z dziećmi i bezdomne rodziny posiadające ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Wrocław.

Osoba zamieszkująca w Domu objęta jest indywidualną opieką i pomocą specjalistów oraz realizuje ustalenia indywidualnego planu pracy, spisanego w formie kontraktu.

 

 

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.