Dom Brata Alberta – Wspólnota Emaus

Wspólnota Emaus – Nowosądeckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

W Domu im. św. Brata Alberta funkcjonuje:
Wspólnota Życia i Pracy „Emaus” (25 miejsc)
Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych (60 miejsc)

Centrum Zakwaterowania posiada:

  • 75 miejsc noclegowych (awaryjnie uruchamiamy dodatkowe 15 miejsc)
  • stołówkę
  • węzeł sanitarny
  • pralnię
  • punkt wydawania odzieży i środków higieny osobistej
  • opiekunów – wolontariuszy – członków Wspólnoty Emaus

Pobyt interwencyjny (kilkudniowy) jest nieodpłatny

Zakres pomocy

Pomoc dla rodzin  – Stowarzyszenie zajmuje się zbieraniem i dystrybucja żywności wśród osób potrzebujących. Akcje rozdawnictwa prowadzone są  w ścisłej i bliskiej współpracy z PCK oddział Nowy Sącz. Osoby korzystające z pomocy żywnościowej są weryfikowane i kierowane przez MOPS Nowy Sacz.

Pomoc dla osób bezdomnych  – Centrum Zakwaterowania jest całodobową placówką opiekuńczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne warunki do życia jego mieszkańcom. Jest miejscem przeznaczonym dla osób, które nie posiadają okresowo lub na stałe własnego miejsca zamieszkania.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Nowego Sącza, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym w nim pozostać.

Akcje solidarnościowe – rozdawanie paczek mikołajkowych, wspieranie finansowe potrzebujących, pomoc bezdomnym zamieszkującym na ulicach miasta Nowego Sącza zwłaszcza w okresie zimowym.

nowysacz@emmaus.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 8-13 / 14-17 Sobota: 8-13
Szwedzka 18
Nowy Sącz 33-300 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć