Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

50-226 Wrocław, Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18; Telefon Centrala: 71 77-66-200, Sekretariat: 71 77-66212 Fax: 71 75-75-970

DCZP” sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie psychiatrii i leczenia odwykowego.

Nadrzędnym celem „DCZP” sp. z o.o.   jest  stałe osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych w zakresie psychiatrii, wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia i skutecznych terapii ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego standardu warunków pobytu Pacjentów oraz ciągłe tworzenie jak najlepszych możliwości i rozwiązań dla rozwoju spółki. Centrum  dysponuje fachową i doskonale przygotowaną kadrą specjalistów. Pragniemy doskonalić nasze usługi poprzez:
– zapewnienie naszym Pacjentom  fachowej i troskliwej opieki zdrowotnej poprzez wykwalifikowany personel medyczny, lekarzy specjalistów, terapeutów,
– tworzenie pozytywnego wizerunku na rynku  usług medycznych  metodą doskonalenia jakości świadczonych usług jak również podnoszenia kwalifikacji personelu poprzez specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą,
– ciągle badanie i rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów.

Nasza oferta skierowana jest do osób wymagających pomocy w zakresie leczenia chorób psychicznych, psychosomatycznych, uzależnień i zaburzeń emocjonalnych. Oferujemy opiekę całodobową, dzienną i ambulatoryjną.
Po zakończeniu leczenia każdy Pacjent ma możliwość kontynuacji leczenia w poradniach funkcjonujących przy „DCZP” sp. z o.o.

Na terenie „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. w budynku głównym „G” w przyziemiu (wejście od ulicy Kraszewskiego) funkcjonują trzy poradnie:

1. Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego

2. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

3. Poradnia Leczenia Uzależnień

Odpowiednie kwalifikacje personelu Poradni, dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz współpraca z oddziałami pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości usług naszym Pacjentom.

Osoby zgłaszające się do poradni po raz pierwszy proszone są o przedłożenie dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, jak i posiadanej dokumentacji medycznej.

Poradnie funkcjonują w oparciu o kontrakt z NFZ i przyjmują zarówno osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jak i nieubezpieczone.

Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego
sp. z o.o. znajduje się w budynku „U”.

Ośrodek realizuje kompleksową opiekę nad pacjentem uzależnionym od alkoholu oraz środków narkotycznych.

W skład WOTU wchodzą:

–  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień (COTU),

–  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych,
–  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA),
–  Dzienny Oddział Terapii Uzależnień (DOTU),
–  Poradnia Terapii Uzależnień (alkohol, hazard, współuzależnienie),
–  Poradnia Terapii Uzależnień po Substancjach Psychoaktywnych.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 18
Wrocław 50-226 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć