Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  jest samorządową jednostką organizacyjną  województwa dolnośląskiego zorganizowaną w formie jednostki budżetowej.

Siedziba DWUP mieści się w Wałbrzychu. Urząd posiada również Filie we:

 • Wrocławiu,
 • Jeleniej Górze,
 • Legnicy.

Poradnictwo zawodowe w DWUP prowadzone jest poprzez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

   W Województwie Dolnośląskim działają cztery Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu. Są to wyspecjalizowane komórki  zajmujące się świadczeniem usług poradnictwa zawodowego. Najstarsze Centrum mieści się we Wrocławiu – istnieje od kwietnia 1997r. Pozostałe Centra w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu powstały we wrześniu 1999r. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizują swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r., poz. 674, z późniejszymi zmianami).

 

Doradcy zawodowi CIiPKZ w ramach poradnictwa zawodowego pomagają:

 • określić predyspozycje zawodowe za pomocą testów i przeprowadzonej rozmowy
 • dokonać bilansu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych
 • uzyskać informacje o ścieżkach kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • poznać metody skutecznego poszukiwania pracy
 • zdobyć informacje o możliwościach pracy w kraju i za granicą
 • dowiedzieć się o innych instytucjach i organizacjach wspierających działania związane z poszukiwaniem pracy lub założeniem własnej firmy
 • stworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego
 • poznać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Zapraszamy do nas osoby:

 • bezrobotne
 • poszukujące nowej pracy
 • zagrożone utratą pracy
 • wracające na rynek pracy po przerwie w zatrudnieniu
 • wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy
 • zainteresowane zmianą kwalifikacji zawodowych
 • stojące przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej

Pomagamy również Pracodawcom we wspieraniu ich rozwoju zawodowego oraz jego pracowników.

 

CIiPKZ oferuje:

Wysoki poziom profesjonalnych i rzetelnych usług gwarantuje kadra specjalistów – doradców zawodowych i psychologów.

 

CIiPKZ udostępniają zbiory informacji zawodowej poprzez dostęp do:

 • komputerów z łączami internetowymi – przeglądanie portali z ofertami pracy
 • programów multimedialnych pozwalających zaplanować karierę zawodową
 • publikacji i informatorów o zawodach, szkołach i instytucjach szkoleniowych
 • filmów zawodoznawczych oraz ułatwiających poruszanie się po rynku pracy (rozmowa kwalifikacyjne, autoprezentacja)
 • codziennej prasy lokalnej z ofertami pracy

W CIiPKZ można samodzielnie korzystać z bogatych zbiorów informacji zawodowej lub przy wsparciu doradcy zawodowego.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług

Wszystkie usługi świadczone przez CIiPKZ są BEZPŁATNE

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

aleja Armii Krajowej 54
Wrocław Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć