Centrum Pielęgnacji CARITAS w Toruniu

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga osobom bezdomnym w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Szczególnie nasza pomoc skierowana jest na okres jesienno – zimowy, który jest trudny dla naszych podopiecznych. Zadanie w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym ma na celu pomoc w zakresie:

  • wydawanie śniadań w godzinach 9:00 do 10:00
  • możliwość skorzystania z łaźni
  • rozmowy indywidualne i grupowe dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
  • wydawanie niezbędnej odzieży w czwartki w godzinach 8:00 do 12:00
  • uzupełnianie braków w środki czystości i higieny osobistej
  • wydawanie obuwia niezbędnego do pory roku
  • możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarskiej
  • w wypełnieniu dokumentów i sporządzeniu pism urzędowych
  • pomoc prawną, pracownika socjalnego, psychologa
poniedziałek - piątek w godzinach 08:00-18:00
Kardynała Wyszyńskiego 7
Toruń 87-100 kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć