Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP

biurocis@etap.org.pl

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób, które z różnych przyczyn mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Nasze Centrum nastawione jest głównie na praktyczną naukę zawodu, by jak najlepiej przygotować każdego z Uczestników do podjęcia zatrudnienia na rynku zewnętrznym, bądź do założenia własnego przedsiębiorstwa w postaci spółdzielni socjalnej. Każdy z Uczestników przystępując do programu wybiera odpowiedni dla siebie jeden z czterech warsztatów zawodowych – warsztat konserwacji terenów zewnętrznych, porządkowy, produkcyjny albo opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. W ramach programu każdy Uczestnik otrzymuje ciepły posiłek w formie obiadu, przechodzi badania lekarskie, szkolenia BHP, ma dostęp do materiałów dydaktycznych, ubrań roboczych. Dodatkowo każdy w CIS znajdzie wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz prawnika.

  • Pobyt w Centrum zaliczany jest do okresu zatrudnieniowo-składkowego.
  • Każdy uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych (ok. 730 zł.)

pobierz ulotkę  Ulotka CIS 2018

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30