Cech Rzemieślników w Zawierciu

Cech Rzemieślników w Zawierciu

ul. Piłsudskiego 24
42-400 Zawiercie

tel. 032 67 225 13

email: biuro@cechzawiercie.pl

http://www.cechzawiercie.pl/

Działający od 1922 roku Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą zakłady i firmy z terenu miast i gmin: Zawiercie; Irządze; Kroczyce; Łazy; Mierzęcice; Ogrodzieniec; Pilica; Poręba; Siewierz; Szczekociny; Włodowice; Żarnowiec. Członkami Cechu są w przeważającej mierze rzemieślnicy legitymujący się dyplomami czeladniczymi i mistrzowskimi oraz kupcy zrzeszeni w Forum Przedsiębiorców i transportowcy. Zakłady i firmy pogrupowane są w branżach: budowlanej; drzewnej; fryzjerskiej; kupieckiej; metalowej; odzieżowej; samochodowej; spożywczej; pozostałych rzemiosł.

Jeszcze kilka lat temu w zrzeszonych zakładach i firmach rocznie pobierało naukę zawodu około 100 uczniów. Z uwagi na zmiany w systemie edukacji liczba ta się zmniejszyła. Wierząc w odrodzenie szkolnictwa zawodowego i powstanie tzw. szkół branżowych – mamy nadzieję, że do naszych rzemieślników i pracodawców ponownie zawitają uczniowie, chcący nauczyć się zawodu.

Cech nadzoruje naukę w formie:

 • zbierania informacji o zainteresowanych do nauki w konkretnym zawodzie
 • typowania zakładów posiadających odpowiednie uprawnienia i możliwości do przygotowania zawodowego młodocianych
 • spisywanie umów i przekazywanie do szkół dokumentacji związanej z nauką zawodu
 • stałej współpracy i pośrednictwa pomiędzy szkołą a zakładem szkolącym
 • zbieranie i kompletowanie dokumentów oraz pośrednictwo w uzyskiwaniu refundacji kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy
 • kompletowania całości dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego

 

Dla swych członków Cech bezpłatnie prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie:

 • systemów i form podatkowych
 • ubezpieczeń społecznych
 • prawa pracy
 • składania i rozliczania deklaracji PIT i deklaracji ZUS.

 

Cech organizuje i przeprowadza w swej siedzibie szkolenia i kursy m.in. w zakresie:

 • pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów bhp dla pracodawców
 • minimum sanitarnego dla pracowników i pracodawców szkolenia podstawowe pracowników

 

Cech realizuje swe zadania statutowe reprezentując swoich członków przed organami władzy państwowej, samorządowej, sądowniczej i innymi organizacjami społeczno-politycznymi. Utrwala więzi środowiskowe, pielęgnuje tradycje, poprzez organizację świąt patronalnych, udział we wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od 1998r. był organizatorem corocznych lokalnych Targów Rzemieślniczych.

Dla wyróżniających się zakładów i firm Cech od 1998r. nadaje godło i certyfikat cechowy.

Wydawano w Cechu własny magazyn reklamowy „PARTNER” , promując w nim zakłady i firmy solidne i rzetelne w zakresie usług, wykonawstwa i sprzedaży. Cech działa charytatywnie na rzecz organizacji społecznych : Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Józefa Piłsudskiego 24
Zawiercie 42-400 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć