Biuro Porad Obywatelskich we Wrocławiu

Biuro Porad Obywatelskich we Wrocławiu
ul. Szajnochy 12
50-076 Wrocław
tel. 71 344 84 39

 

 • Odbiorcy usług BPO

  Oferta skierowana jest w głównej mierze do osób:

  • pozostających bez zatrudnienia
  • pobierających renty, zasiłki, emerytury lub nie posiadający stałych źródeł utrzymania
  • pozostających w niedostatku lub dotkniętych przejściowymi trudnościami finansowymi
  • pochodzących z rodzin dotkniętych patologią społeczną (przemoc, uzależnienia)
  • napotykających na trudności w komunikowaniu się z ludźmi
  • pozostających w konflikcie z rodziną, innymi osobami lub instytucjami
  • które są ofiarami negatywnych wydarzeń losowych
  • zgłaszających przypadki naruszania praw obywatelskich lub funkcjonowania tzw. „złego prawa”
Poradnictwo obywatelskie

jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług BPO.

Biura Porad Obywatelskich udzielają porad w sprawach:

 • mieszkaniowych,
 • rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • zatrudnienia i bezrobocia.

Biura udzielają informacji w sprawach z kategorii:

 • cudzoziemcy i repatrianci,
 • finanse,
 • kombatanci/osoby represjonowane
 • sprawy dotyczące wojska,
 • leczenie/opieka medyczna,
 • niepełnosprawność,
 • obywatel a instytucja,
 • pozbawienie wolności,
 • spadki,
 • sprawy konsumenckie,
 • stosunki międzyludzkie,
 • własność.

W każdym przypadku doradca BPO wysłuchuje klienta i we współpracy z nim określa istotę problemu.
Następnie – w zależności od rodzaju problemu – udziela porady lub informacji.

Porada obywatelska polega na:

 • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu
 • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji
 • wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji
 • w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania

Informacja obywatelska polega na:

 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

poniedziałek 10.00-18.00 wtorek 10.00-16.00 środa 10.00-16.00 czwartek 10.00-18.00 piątek 10.00-16.00
Karola Szajnochy 12
Wrocław 50-076 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć