Biuro Kuratora Okręgowego Wrocław

Kurator okręgowy
Mirosław Nawrocki

Zastępca kuratora okręgowego
Grzegorz Miśta

Sekretariat kuratora okręgowego
Joanna Włodarczyk

Dane kontaktowe:
ul. Komandorska 16
50-022 Wrocław
pok. 37, piętro III
tel. 71 37-04-519 lub 531-854-445
fax 71 74-82-980

e-mail: kurator@wroclaw.so.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek – piątek:   7:30-15:30

Zakres działania

W oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014.795 j.t.) na podstawie  której kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

  • zawodowi kuratorzy sądowi zwani dalej „kuratorami zawodowymi”;
  • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej „kuratorami społecznymi”. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

W Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego utworzone są Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi. Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu.

Po wcześniejszym umówieniu (tel. 71 37-04-519 lub 531-854-445), kurator okręgowy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Komandorska 16
Wrocław Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć